terug naar de klantenservice

Retourrecht van tweedehands Macs

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via internet recht op een 'afkoelingsperiode'. iUsed.nl hanteert een afkoelingsperiode van 15 kalenderdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een retour worden aangemeld zonder opgaaf van reden.

30 dagen 'niet goed, geld terug' garantie

Bij iUsed.be ontvangen zowel consumenten als bedrijven op alle gebruikte producten 30 dagen “niet goed, geld terug” garantie. Wanneer u zich heeft bedacht over een via deze site gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doe dit dan zo snel mogelijk na ontvangst. De retouraanvraag dient binnen 15 dagen na ontvangst van het product te worden gemeld bij onze klantenservice. Vervolgens heeft u 15 dagen de tijd om het product te retourneren. Hierdoor heeft u een retourrecht van in totaal 30 dagen.

Contactgegevens klantenservice:
Telefoon: 078- 48 51 06 ( vanuit Belgie )
E-Mail: klantenservice@iused.nl

Voor het retour sturen van het product maakt u gebruik van het onderstaande retourformulier. Download dit formulier, vul het volledig in en voeg het bij aan de retourzending. Voeg voor een snelle afwikkeling tevens een kopie van de aankoopfactuur bij en vermeld uw bankrekeningnummer.

Download retourformulier

Omdat verzending altijd voor risico van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt te zijn. Wanneer de teruggezonden goederen compleet zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening.

Adres retourzendingen:

iUsed Store
Ravenswade 150C
3439 LD Nieuwegein
Nederland

Gevolgen van het toepassen van het retourrecht

Bij een juiste toepassing van het retourrecht zijn beide partijen gehouden de wederzijds verrichte prestaties terug te draaien. Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terug leveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren. Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden.

Voorwaarden

  • U meldt de retouraanvraag binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van het product bij onze klantenservice.
  • Binnen 15 dagen na deze retouraanvraag verstuurt u het product naar onze retourafdeling.
  • Het product dient in dezelfde staat door ons te worden ontvangen als dat het aan u geleverd was. U mag het product uitpakken en bekijken, maar niet vol in gebruik hebben genomen.
  • Mocht het product in de tussentijd zijn gebruikt, beschadigd zijn geraakt, u de originele verpakking en/of accessoires hebben weggegooid of zijn verloren, of op andere wijze het product onbruikbaar hebben gemaakt, dan geldt het volgende: u mag het product wel retourneren, maar u heeft geen recht meer op de totale aanschafwaarde. Aangezien het product dan niet meer te verkopen is zoals u het zelf aankocht, bent u verplicht de waardevermindering te compenseren.
  • Indien bij omruiling het gewenste product duurder is dan uw originele product, dient u deze bij te betalen (andersom geldt: het verschil in prijs wordt teruggestort, min eventuele tussentijdse waardevermindering). U ontvangt bij een eventuele bijbetaling de gegevens van onze klantenservice.
  • Bij audio-, video- of datadragers en bij software is aanspraak op het retourrecht uitgesloten wanneer de zegel verbroken of de verpakking geopend is.
  • Assemblagekosten worden in het kader van de wet koop op afstand niet vergoed, mede doordat deze dienst direct ingaat ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst en daardoor niet onder het retourrecht vallen.
  • De hier genoemde retourgarantie geldt in de omschreven hoedanigheid zowel voor particulieren als voor bedrijven.

Klachtprocedure

Heeft u een klacht over onze producten of service, dan kunt u een email sturen naar klachten@iused.nl. Vermeld u daarin uw persoonsgegevens, datum bestelling en uw bestelnummer en de aard van uw klacht. U kunt binnen 2 werkdagen een reactie van ons verwachten. Uiteraard zullen wij ons best doen om uw klacht naar ieders tevredenheid op te lossen. Mochten wij meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Mocht u de geboden oplossing niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar iUsed.nl bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Voor meer informatie zie ook onze Algemene voorwaarden.


Filters toepassen Filters toepassen