terug naar de klantenservice

Retourrecht van tweedehands Macs

In het kader van de wetgeving rond aankopen op afstand, heeft de consument bij het doen van aankopen via internet recht op een 'bedenktijd'. iUsed.be hanteert een bedenktijd van 15 kalenderdagen na levering van het product. Binnen deze periode mag een retour worden aangemeld zonder speciefieke reden.

30 dagen 'niet goed, geld terug' garantie

Bij iUsed.be beschikken zowel consumenten als bedrijven op alle gebruikte producten 30 dagen “niet goed, geld terug”-garantie. Wanneer u van mening bent veranderd rond een bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doe dit dan zo snel mogelijk na ontvangst. De retouraanvraag dient binnen 15 dagen na ontvangst van het product te worden gemeld bij onze klantenservice. Vervolgens heeft u 15 dagen de tijd om het product terug te sturen, dus beschikt u over een retourrecht van in totaal 30 dagen.

Contactgegevens klantenservice:
Telefoon: 078- 48 51 06 ( vanuit Belgie )
E-Mail: klantenservice@iused.nl

Gebruik onderstaande retourformulierom het product terug te sturen. Download dit formulier, vul het volledig in en voeg het bij de retourzending. Voeg voor een snelle verwerking ook een kopie van de aankoopfactuur toe en vermeld uw bankrekeningnummer.

Download retourformulier

Aangezien de verzending altijd op verantwoodelijkheid van de verzender gebeurt, moet het pakket goed verpakt zijn. Indien de teruggezonden goederen compleet zijn, storten we het betaalde aankoopbedrag zo snel mogelijk terug op uw rekening.

Adres retourzendingen:

iUsed Store
Celsiusbaan 2A
3439 NC Nieuwegein
Nederland

Gevolgen van het toepassen van het retourrecht

Bij een juiste toepassing van het retourrecht zijn beide partijen gehouden de wederzijds verrichte prestaties ongedaan te maken. Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terugsturen, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren. Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden.

Voorwaarden

  • U meldt de retouraanvraag binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van het product bij onze klantenservice.
  • Binnen 15 dagen na deze retouraanvraag verstuurt u het product naar onze retourafdeling.
  • Het product moet zich bij ontvangst in dezelfde staat bevinden als waarin het werd geleverd. U mag het product uitpakken en bekijken, maar niet volledig in gebruik hebben genomen.
  • Indien het product in de tussentijd gebruikt of beschadigd werd, u de originele verpakking en/of accessoires hebben weggegooid of verloren, of op andere wijze het product onbruikbaar hebben gemaakt, dan geldt het volgende: u mag het product terugsturen, maar u heeft geen recht meer op de totale aankoopwaarde. Aangezien het product dan niet meer verkocht kan worden zoals u het zelf aankocht, bent u verplicht de waardevermindering te compenseren.
  • Indien bij omruiling het gewenste product duurder is dan uw originele product, dient u deze bij te betalen (andersom geldt: het verschil in prijs wordt teruggestort, min eventuele tussentijdse waardevermindering). U ontvangt bij een eventuele bijbetaling de gegevens van onze klantenservice.
  • Bij audio-, video- of datadragers en bij software is aanspraak op het retourrecht uitgesloten wanneer de zegel verbroken of de verpakking geopend is.
  • Assemblagekosten worden in het kader van de wet koop op afstand niet vergoed, mede doordat deze dienst direct ingaat ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst en daardoor niet onder het retourrecht vallen.
  • De hier genoemde retourgarantie geldt in de omschreven hoedanigheid zowel voor particulieren als voor bedrijven.

Klachtprocedure

Heeft u een klacht over onze producten of service, dan kunt u een email sturen naar klachten@iused.nl. Vermeld daarbij uw persoonsgegevens, datum van bestelling en uw bestelnummer plus de aard van uw klacht. Binnen 2 werkdagen kunt u een reactie van ons verwachten. Uiteraard zullen wij ons best doen om uw klacht naar ieders tevredenheid op te lossen. Indien wij meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u informeren.

Indien de voorgestelde oplossing niet aan uw wensen voldoet, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar iUsed.be bij is aangesloten. Indien de bemiddelingspoging om welke reden dan ook niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan heeft u de mogelijkheid om het probleem voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Voor meer informatie zie ook onze Algemene voorwaarden.