terug naar de klantenservice

iUsed.be tweedehands (refurbished) Macs

Ook voor privégebruikers de tweedehands store

Speciaal voor privégebruikers hanteren wij leveringsvoorwaarden voor consumenten.

Consumentenkoop is de koop met betrekking tot een roerende zaak waarbij de koop wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Voor het kopen via deze website door consumenten (dus: natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf) gelden speciale voorwaarden, de algemene voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk. Deze voorwaarden gaan voor het bepaalde in de algemene leveringsvoorwaarden op deze website. De algemene leveringsvoorwaarden zijn in het geval van consumentenkoop slechts van toepassing voor zover daarvan in de algemene voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk niet wordt afgeweken.

De algemene voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen met betrekking tot consumentenkoop (of wijken hiervan ten gunste van de consument af) en zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond.

Voor zakelijke kopers gelden gewoon de algemene leveringsvoorwaarden op deze website.